Ние сме с Вас, за да направим Вашият бизнес


по-чист, по-безопасен и по-ефективен!

Добре дошли на новият ни уебсайт

Уважаеми

гости, партньори и клиенти,

asclub Добре дошли на новият ни уебсайтЗа нас е удоволствие да ви приветстваме с Добре дошли на уебсайта на “AС КЛУБ” ООД, независимо дали посещавате сайта поради работни или образователни причини, или просто желаете да научите повече за нашата дейност.

Като основен елемент в системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд ние изпълняваме консултантски услуги подпомагащи работодателите, комитети и групите по условия на труд, както и всички участници в трудовия процес в изграждането на ефективно работеща организация на условията на труд в областта на здравето и безопасността.

Нашите функции и задачи са:

  • да идентифицираме и да даваме преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
  • да наблюдаваме факторите на работната среда;
  • да даваме съвети за планирането и организирането на труда;
  • да даваме съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
  • наблюдаваме здравето на работещите във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковите групи);
  • да организираме предоставянето на първа помощ и на специални грижи в случай на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от външни служби по трудова медицина);
  • да участваме в анализа на трудовите злополуки и професионални болести;

Основната ни цел е да гарантираме, че с нашата дейност вашия бизнес и предприятие са по – чисти, по – безопасни и по – ефективни.  Тук можете да прочетете как постигаме тази цел и да намерите още много допълнителна информация информация.

Надяваме се, че нашият уебсайт ще ви бъде интересен и полезен.

Екипът на “АС КЛУБ” ООД